Thursday, 8 November 2007

Taklimat dan Audit Sungai Di Program Motivasi Kem Kesedaran Alam Sekitar

Taklimat berkenaan Kesedaran tentang Pencemaran Sungai dan Audit Sungai telah dilaksanakan di dalam Kem Kesedaran Alam Sekitar Merentasi Geografi untuk pelajar-pelajar Tingkatan 6 Atas peringkat Sekolah-sekolah Menengah Negeri Perlis pada 12 Julai 2007. Seramai 120 pelajar telah mendengar ceramah berkenaan Pencemaran Sungai dan pengalaman mengaudit Sungai. Fasilitator ada lah terdiri dari Cik Khairunisah dari JPS Negeri Perlis dan En Ahmad bin Ismail dari JAS Negeri Perlis yang merupakan Jurulatih River Ranger Negeri Perlis. Dua orang pembantu fasilitator lain ialah Cikgu Shahrin dan Cikgu Madzlan yang juga merupakan jurulatih River Ranger Negeri Perlis

No comments: